Vitajte v Ekklesii

Ekklesia je viac ako len miesto. Sú to ľudia, žijúci pre Toho, ktorého sláva zatieni každé meno.
To, čomu veríme a hodnoty, ktoré máme, nás vedú vo všetkom, čo robíme.

Čítať viac ..

Video

Vianoce v Ekklesii

21.12.2023  |  20min

Neočakávané Vianoce

17.12.2023  |  28min

Tínedžerka, ktorá vychovávala Boha

3.12.2023  |  33min

O nás

Slovo ekklesia nie je z náboženského prostredia. Mohlo označovať občanov, ktorí boli zvolaní za účelom plnenia nejakej občianskej záležitosti. Používalo sa, keď sa hovorilo o vojakoch, ktorí boli predvolaní, aby sa zhromaždili kvôli plneniu vojenských povinností. Ekklesia bola jednoducho zhromaždením alebo stretnutím ľudí, ktorí boli zvolaní za konkrétnym účelom. Slovo ekklesia nikdy neoznačovalo konkrétne miesto, iba konkrétne zhromaždenie. ...
Ježišovi poslucháči možno poznali tento pojem aj z iného kontextu. Septuaginta, grécky preklad Starého zákona, popisuje staroveký Izrael ako ekklesiu. Je zaujímavé, že keď boli Židia rozptýlení po celom svete, boli stále známi ako ekklesia, zhromaždenie, spoločenstvo, konkregácia. Aj keď boli rozptýlení, izraelský národ žil v úzko prepojených komunitách a zakladal synagógy. Každé spoločenstvo Božieho ľudu označovalo svoju synagógu – miestne zhromaždenie Božieho ľudu – slovom ekklesia a chápalo ho ako miestne zhromaždenie ľudí, ktorí boli členmi širšieho zhromaždenia známeho ako Izrael. Ako vo svetskej, tak aj v náboženskej literatúre slovo ekklesia vždy odkazovalo na zhromaždenie ľudí, ktorých spája spoločná identita aj účel.
Keď Ježiš použil tento termín v Mt 16:18, učeníci jeho slová pochopili takto: "Vybudujem svoje vlastné zhromaždenie ľudí a základom tohto nového zhromaždenia budem JA!"
Ako išiel čas, prestala byť ekklesia hnutím, ktoré bolo prebudené Ježišovým vzkriesením a postupne sa premenila na inštitúciu a nakoniec na niečo, čo stojí na okraji spoločnosti. Dnes sa toto slovo prekladá ako cirkev, ľudia si cirkev spájajú s budovou kostola, miestom a nedeľou.
Chceme sa nielen volať, ale aj byť ekklesiou – lebo Boh nás povolal zo sveta, aby sme sa stali Božími deťmi a v Kristovi nás spája spoločná nová identita a účel.

Lídri zboru

Deti

Našou túžbou je pomôcť každému dieťaťu objaviť Boha bez ohľadu na jeho vek!

Vaše deti sa možu tešiť na zábavný a interaktívny program, ktorý zahŕňa hry, hudbu, príbehy a princípy z Božieho slova spôsobom, ktorý je zrozumiteľný pre ich vek. Pre staršie deti je pripravená diskusná skupinka, ktorá im pomáha aplikovať všeobecne platné princípy z Božieho slova do ich každodenného života a tak rozvíjať ich vlastnú vieru.

BUBLINKY

bábätká do 3 rokov

SAFARI

predškoláci 4-6 rokov

BUDDIES

prvý stupeň 7-9 rokov

CATALYST

druhý stupeň 10-14 rokov

Udalosti

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Bohoslužby

Prvá a tretia nedeľa:

10:00 – 11:30

Program pre deti:

10:30 – 11:30

1. a 3. nedeľu vysielame NAŽIVO o 10:00.

Skupinky

Druhá a štvrtá nedeľa:

(v rodinách)

10:00 – 12:00

Kde nás nájdete

Vchod oproti Hotelu Jasmín

Kontakt

Cirkevný zbor Ekklesia Košice

Bratská jednota baptistov

SK02 1111 0000 0015 8622 4005

+421 904 555 151

NEWSLETTER

Máte záujem dostávať 

priebežné informácie

o Ekklesii?

Close Menu