Basketbalový denný tábor pre deti je príležitosťou na zlepšenie angličtiny a basketbalových zručností. Vznikol v spolupráci Ekklesie Hoops for Hope. Kemp vedú bývalí profesionálni hráči a súčasní tréneri basketbalu z USA. Je určený pre deti od 8-18 rokov, v dvoch turnusoch, doobeda (8:00-11:00) alebo poobede (13:00-16:00). Kapacita pre každý turnus (doobeda/poobede) je 50 detí. Deti budú rozdelené do skupín podľa veku a schopností. Každá skupina bude mať k dispozícii tlmočníka.

Basketbalový tábor poskytuje štrukturované prostredie pre deti na precvičovanie a zlepšovanie si individuálnych zručností. Deti budú pracovať na svojej streľbe na kôš, manipulácii s loptou, prihrávkach a pohybe po ihrisku. Okrem rozvoja technických zručností ponúka basketbalový tábor herné stratégie – napríklad court management tzn. kam sa postaviť na ihrisku, ako sa pohybovať bez lopty, ako si vytvárať príležitosti na skórovanie, či zvládanie situácií pod tlakom, ako zostať vyrovnaný a sústredený v napätých herných situáciách.

Osvojením si týchto zručností sa deti môžu stať odolnejšími a lepšie vybavenými na „zvládanie vzostupov a pádov“ nielen počas basketbalového tábora. Každý deň v tábore končí posolstvom nádeje, inšpiráciou, povzbudením k osobnému rozvoju a poznaniu vlastnej dôležitosti v tomto svete.

Pre každé dieťa bude zabezpečená bageta, ovocie a pitný režim. Na konci kempu si každý účastník odnesie basketbalovú loptu, certifikát o absolvovaní, náramok a veľkú dávku povzbudenia.

Ak potrebujete viac informácií, obráťte sa na nás: h4h@ekklesia.sk

Dátum a miesto

5. - 9.8.2024
Súkromná základná škola
Dneperská 1, Košice - Nad jazerom
Ranný turnus: 8:00 - 11:00
Poobedňajší turnus: 13:00 - 16:00

Cena

Registrácia do 30.6.: 25
Registrácia od 1.7. : 30
Cena pre súrodenca: 20
Platba je formou prevodu na účet, najneskôr do 22.7.2024.

Prihlasovanie

Posledný termín pre registráciu a platbu je 22.7.2024.
Registrácia nových účastníkov môže byť ukončená aj skôr, ak sa naplní počet detí.