Evanjelium

Centrom nášho života a zboru je Ježiš Kristus. Evanjelium zmenilo a mení naše životy, veríme, že zmení aj životy okolo nás.

Rim 1:16

Evanjelizácia a učeníctvo

Šírenie evanjelia a budovanie učeníkov patrí medzi naše priority.

Mt 28:18-20, Mk 16:15

Prijatie

S láskou prijímame všetkých ľudí. Snažíme sa o stále sa obnovujúcu milosť pre nás navzájom, odpúšťame si, budujeme dôveru, hovoríme pravdu v láske, nehovoríme o druhých, ale s druhými, uprednostňujeme druhých pred sebou samým.

Fil 2:3-4, Rim 12:10, Ef 4:29

Robíme veci kvalitne

Naším štandardom je dávať to najlepšie zo seba. Či už Ťa vítame pri dverách, vymýšľame program alebo Ti pripravujeme kávu. Ak sa do niečoho pustíme, robíme to naplno, investujeme do toho náš čas, energiu aj schopnosti, a to všetko preto, aby bol Boh oslávený.

Kol 3:23, 1Kor 10:31

Integrita

Žijeme tak, aby to, čo hovoríme, bolo v súlade s tým, čo robíme. 

Jk 1:22

Multiplikácia

Multiplikácia učeníkov, lídrov, služieb a zborov. Chceme zakladať alebo pomáhať zakladať nové zbory. 

2Tim 2:2

Služba svojimi darmi

Svätý Duch dal každému rôzne duchovné dary. Fungujeme ako tím, kde každý prispieva svojimi silnými stránkami a duchovnými darmi a tým budujeme náš zbor.

1Kor 12:27

Správcovstvo

Boh nám zveril čas, talenty, finančné zdroje, vzťahy a evanjelium. Chceme byť dobrými správcami vediac, že raz z toho Bohu vydáme počet.

Lk 16, 1Tes 2:4