Vízia

Zakladať zdravé zbory, kde sa ľudia radi vrátia a zažijú zmenu života mocou evanjelia.

Prečo sme tu

Túžime byť cirkev, ktorá miluje ľudí a pomáha im žiť naplnený život s Bohom a odovzdávať to ďalej.