Vízia

Zakladať zdravé zbory, kde sa neveriaci ľudia radi vrátia a zažijú zmenu života mocou evanjelia.

Prečo sme tu

Sme cirkev, ktorá miluje ľudí a pomáha im žiť naplnený život s Bohom a odovzdávať to ďalej.

Close Menu